404 Not Found


nginx
Limba latina | FashionLife.ro
HomeDIVERSELimba latina

Limba latina

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

BACALAUREAT 2007
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA SI LITERATURA LATINA

1. STATUTUL DISCIPLINEI
In conformitate cu prevederile actualei Legi a invatamantului, absolventii claselor de liceu vor sustine examenul de limba latina, cu urmatoarea structura: -proba scrisa, ca proba la alegere;
-competentele de evaluat, continuturile si tipurile de itemi (subiecte) vor respecta noile programe care descongestioneaza continuturile lingvistice in favoarea studiului literaturii latine.
Testele sunt elaborate in functie de numarul de ore saptamanal, din trunchiul comun:
2 ore/saptamana – pentru liceele teoretice, la clasele a Xl-a si a XII-a;
Candidatii, care studiaza limba latina in clasele IX – XII vor fi evaluati pe baza unor texte necunoscute – nestudiate la clasa -, din opera Bellum Gallicum, a autorului latin Gaius lulius Caesar, pentru a se verifica achizitiile lingvistice, abilitatile de traducere a unui text din limba latina in limba romana (maximum o fraza formata din 5 propozitii).
In partea a doua a probei elevii vor redacta un eseu si vor rezolva un test grila. In felul acesta, candidatii vor valorifica, corect si pertinent, informatiile istorice si literare din operele reprezentative ale celor mai importanti scriitori latini.

2. COMPETENTE DE EVALUAT SI CONTINUTURI
2.1 Pentru a se evalua nivelul de receptare si analiza a unei varietati de fenomene lingvistice prezente in opera Bellum Gallicum, elevilor li se vor solicita:
– sa descopere, prin raportare la context si cu ajutorul dictionarului, semnificatia unitatilor lexicale din sfera istoriei;
– sa analizeze partile de vorbire;
– sa identifice valoarea sintactica a partilor de propozitie, a relatiilor sintactice de tip complex la nivelul frazei.
2.2 Elevii vor aborda textul literar, in primul rand, din punct de vedere ideatic, (avandu-se in vedere fragmentele, in original, studiate la clasa si operele in traducere, conform bibliografiei) si vor demonstra ca sunt capabili:
– sa sesizeze unele aspecte socio-politice caracteristice perioadei cuprinse intre secolul I a. Chr. si secolul I p. Christum si sa identifice rolul personalitatilor politice si militare (Caesar, Cicero, Titus Livius, Tacitus);
– sa identifice modelele antice ale unor genuri si specii;
– sa recunoasca marcile estetice ale unor genuri si specii:
– discursul/oratio (Cicero);
– minitratatul moral (Cicero);
– analele si istoria nationala (Titus Livius, Tacitus);
– epopeea (Vergilius);
– satira (Horatius);
– elegia (Catullus, Horatius, Ovidius);
– oda (Horatius);
– poemul mitologic (Ovidius);
– romanul (Petronius).
– sa identifice elementele definitorii pentru arta discursului si a portretului (Cicero,T. Livius, Tacitus);
– sa delimiteze realitatea de fictiune in romanul latin (Petronius);
– sa demonstreze valoarea de model a capodoperelor poeziei latine (Vergilius, Horatius, Ovidius);
– sa identifice influentele de doctrina literara asupra evolutiei literaturii universale (Horatius-Boileau);
-sa identifice trasaturile specifice unui univers poetic singular in lirica latina (Catullus);
– sa recunoasca teme si motive poetice din poezia clasica latina (Vergilius, Horatius, Ovidius);
– sa identifice si sa compare unele elemente de mentalitate si de morala practica, specifice Romei antice, in poezia satirica latina (Horatius);
2.3 CONTINUTURI
A. Morfosintaxa
Substantivul
– gen, numar, caz
– declinarile I-V Adjectivul
– clasificare
– gradele de comparatie
Pronumele
– pronumele personal, reflexiv, posesiv, relativ-interogativ, demonstrativ, Numeralul
– cardinal, ordinal Verbul
– verbe regulate, diateza activa si pasiva;
– verbe neregulate: esse si compusii; ire si compusii; ferre si compusii; fieri, velle.
Notiuni de sintaxa a propozitiei si a frazei Valorile fundamentale ale cazurilor. Propozitii principale/secundare, regente/subordonate Subordonatele relative, participiale relative si absolute, completive, circumstantiale.
Consecutio temporum Gerunzialele si gerundivalele Stil direct si indirect.
B. Reprezentanti ai prozei si poeziei latine din secolul I a.Chr. pana in secolul I p. Chr. si operele acestora:
1 .Marcus Tullius Cicero – Catilinare (In Catilinam, I), Despre prietenie (De amicitia); 2.Titus Livius – De la intemeierea Romei (Ab Urbe condita)**;
3.Catullus- Poezii (Carmina)**;
4.Publius Vergilius Maro– Eneida (Aeneis);
5.Quintus Horatius Flaccus – Ode (Carmina), Satire (Sermones) Arta poetica
(Epistulae ad Pisones)**;
6.Publius Ovidius Naso- Metamorfoze (Metamorphoses), Tristele (Tristia),
Ponticele (Epistulae ex Ponto)**;
7.Titus Petronius Niger – Satyricon;
8. Publius Cornelius Tacitus – Anale (Annales)**.
**Textele din manualele aprobate
Testul grila evalueaza cunostinte fundamentale de cultura greco-latina, cu referire la operele autorilor studiati si contextul socio-politic.
Textele in original, insotite de traducerea literara, vor fi valorificate intr-un eseu semistructurat; in acest mod candidatii vor identifica teme, motive din literatura greco-latina si trasaturile specifice stilurilor diferitilor scriitori si poeti latini.
2.4 BIBLIOGRAFIE
CICERO, M.T.-Opere alese, voi. I, III, Editura Univers, Bucuresti, 1973;
LIVIUS, Titus – Ab Urbe condita (De la intemeierea Romei), voi. l-ll, Editura Minerva,
Bucuresti, 1976, traducere de Paul Popescu Galesanu;
CATULLUS, CV. – Poezii, Editura pentru Literatura Universala, Bucuresti, 1969;
VERGILIUS, P. M.- Eneida, Editura Univers, Bucuresti, 1980, traducere de G.Cosbuc;
Eneida, Editura Tineretului, Lyceum, Bucuresti, 1964, traducere E. Lovinescu;
HORATIUS, Q.F – Opera omnia, voi. l-ll, Editura Univers, Bucuresti, 1980 (editie bilingva);
OVIDIUS, P. N. – Metamorfoze, Cluj, 1972, traducere de David Popescu; Tristele si Ponticele, Editura pentru Literatura, Bucuresti, 1966; Scrisori din exil (Tristele si Ponticele), editia a ll-a, Editura Univers, 1972;
PETRONIUS, T. N.- Satyricon in volumul Seneca-Petronius,Editura pentru Literatura, 1967, traducere de E. Cizek(si alte editii);
TACITUS, P.C.- Anale, Editura Humanitas, Bucuresti, 1995, traducere Gh. Gutu.

3. PRECIZARI
3.1 Timp de lucru – 3 ore; se permite utilizarea dictionarului latin-roman.
3.2 Gradul de dificultate in rezolvarea subiectelor va fi in functie de numarul de ore de studiu saptamanal (2 ore, cls a Xl-a si 2 ore, cls. a XII-a).
3.3 Prezenta programa pentru bacalaureat a fost elaborata pe baza O.M.E.C. 3540 din 02. 04. 1999, clasa a IX-a. Programele pentru clasele a X-a – XII-a au fost aprobate prin OMEC, nr.5086 din 15. 12. 1999 si modificate prin ordinul nr. 3915 din 31. 05. 2001.
3.4 Se vor utiliza manualele de Limba latina aprobate de M.Ed.O, dupa care au studiat candidatii in ultimii 4 ani.

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Must Read